Tàu Hải quân Việt Nam - Phần 2

(1/120) > >>

duongthanhvan:
Một vài hình ảnh về tàu phóng lôi Petya-II

Nhìn từ xa


Và lại gần:

babyphu:
Hải quân Việt Nam
http://www.youtube.com/watch?v=rzKfPE8yobI

baokhanhnbk:
Thêm một số hình ảnh về Svetlyak mới hạ thủy

http://bee.net.vn/channel/2981/201104/Tim-hieu-tau-tuan-tra-thu-4-Nga-dong-cho-Viet-Nam-1797273/

barcarra:
Trích dẫn từ: duongthanhvan trong 26 Tháng Tư, 2011, 09:20:50 PM

Một vài hình ảnh về tàu phóng lôi Petya-II
Em cũng có vài tấm mới chụp:  ;Dselene0802:
Vũng Sình hả bác, hôm bữa có đi công tác xuống, nhưng không dám chụp hình, sợ chĩa máy vào trỏng, các chú í bắn tỉa thì chết :DNavigation

[0] Message Index

[#] Next page