Về lí do Mỹ can thiệp, xâm lược VN

<< < (11/27) > >>

Hoa thuong Thich du Thu:
Hòa mỗ còn ngu ngơ nghĩ thế này:


- Pháp thì loại trừ toàn bộ lực lượng chống đối ở Việt Nam, tăng cường ảnh hưởng ở thuộc địa, trước là "văn thân yêu nước", Cần Vương, sau là Việt Minh ( theo đường lối cộng sản ). Quân đội quốc gia trước thì mang tiếng Bảo Hoàng, sau là phục vụ nhà nước bảo hộ.

- Việt Minh chống Pháp, chủ yếu để cách mạng và giải phóng ( đường lối cộng sản là 1 hướng giúp họ làm điều đó )

- Chiến tranh thế giới: xu hướng cả thế giới chống phát xít cũng được thể hiện ở Việt Nam, Nhật đánh Pháp ( lúc đó nó tự vệ không xong, nên mặc kệ không bảo hộ cho Việt Nam ). Lựa thời điểm hợp lý "Nhật Pháp đánh nhau và cơ hội của chúng ta" Việt Minh tìm ra thời điểm các nước xâm lược suy yếu để giành độc lập là chủ yếu, lúc này Trung Quốc cũng chưa được cộng sản hoá, mà thay vào đó là Tưởng mang danh đồng minh vào giải giáp quân Nhật kỳ thực là mối lo cho độc lập dân tộc. Nguy cơ đó là nghiêm trọng, Việt Minh thoả thuận được 1 thiết lập quan trọng là Pháp ở lại, Tưởng biến ( không biết Tưởng ở lại thì giờ này Việt Nam đang nói tiếng gì ), điều này hiện đang được tuyên truyền là Việt Minh bán nước.

- Sau chiến tranh, lại quay về cuộc đấu tranh truyền thống Việt Minh và Pháp. Pháp vẫn chỉ là chống lực lượng chống đối trong Việt Nam chứ ko phải xu hướng chống Cộng rõ rệt như Mỹ sau này. Năm 1949 phe Cộng sản Trung Quốc lên ngôi, Mỹ tăng cường sự quan tâm vào ngăn chặn sự lan tràn của phong trào cộng sản châu Á, Chiến tranh Triều Tiên,

- Ở Việt nam, Việt Minh ( cộng sản ) dần dần thắng thế Pháp, Mỹ giúp Pháp... nhưng cuối cùng thì Pháp rút về phần nam vĩ tuyến 17, rồi cuối cùng là cút. Nhưng lúc này thì Mỹ cũng đã tiêm xong tư tưởng chống Cộng cho quân đội quốc gia vốn chỉ mang tư tưởng phục vụ nhà nước Bảo hộ ( Pháp ) và tư tưởng Bảo Hoàng ( phong kiến ). Thành công này của Mỹ đến nay vẫn ảnh hưởng đến dân Việt Kiều di tản sau 75, tự bản thân bố mẹ ông bà của đa số bọn họ cũng chưa cuồng Tín chống Cộng đến vậy.

- Việt Minh ( giờ là Việt Nam dân chủ cộng hoà ) dù muốn hay không phải kiên định đường lối cộng sản ( thời chiến ) mới có thể giành được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân Việt Nam ( cho đến 75 đại đa số dân Việt Nam vẫn là dân nghèo, nông dân, thành phần thấp kém ). Trong khi "lựa chiều" cộng sản, VNDCCH cũng chịu nhiều ảnh hưởng, áp lực của phe Cộng sản: Trung Quốc, Liên Xô .. tuy nhiên vẫn "xoay chiều thuận cánh buồm" đến ngày thống nhất đất nước. Đường lối này chứng tỏ thành công và tính "dân tộc chủ nghĩa" rõ rệt khi VNDCCH loại bỏ được vai trò tham dự quyết định của các đồng minh cộng sản lớn khác, trong khi Việt Nam Cộng Hoà thì không .. tại các Hội nghị Hoà Bình tại Paris. Và kể cả sau này khi có mâu thuẫn xung đột với một nước cộng sản lớn như Trung Quốc, và sự sụp đổ của Liên Bang Soviet.
............
Mỗ Du Thử tiếp...

teppi:
Trích dẫn từ: seaknight trong 30 Tháng Bảy, 2010, 11:34:37 PM

Bạn nói vậy là hơi khác ý kiến các thành viên khác ở đây chắc khó được bênh, MTDTGP miền Nam là lực lượng độc lập không nên đánh đồng với Miền Bắc. Ta chỉ nên nói Mỹ Ngụy đều coi miền Bắc và MTDTGP là cộng sản cùng phe cả thôi.


Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam:
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời (20-12-1960) nhằm đoàn kết toàn dân đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh đổ nguỵ quyền tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc.... Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa của mình các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và mọi người Việt nam yêu nước, để cùng nhau chống Mỹ cứu nước...

Mặt trận dân tộc giải phóng không ngừng củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc, tổ chức và động viên đồng bào và chiến sĩ miền Nam đẩy mạnh đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao. ảnh hưởng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng không ngừng được mở rộng trong các tầng lớp nhân dân miền Nam và uy tín của mặt trận đã được nâng cao trên trường quốc tế.
http://www.mattran.org.vn/home/gioithieumt/mtdttt9.htm

Trong cao trào tiến công và nổi dậy đầu xuân Mậu Thân (1968) Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt nam ra đời (20-4-1968). Kết tụ từ các phong trào đấu tranh yêu nước của các giới sinh viên, học sinh, trí thức, đồng bào tôn giáo, công thương gia, nhân sĩ dân chủ tại các thành thị miền Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt nam bằng những công tác trong nước và ngoài nước đã góp sức động viên xúc tiến các phong trào ấy, tăng thêm sức mạnh cho khối đoàn kết toàn dân, chống Mỹ cứu nước.

Phấn đấu cho một mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc thực hiện thống nhất nước nhà, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt nam đã luôn luôn hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ nhau tạo nên một sức mạnh không gì lay chuyển nổi của khối đại đoàn kết dân tộc, và đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân đến thắng lợi hoàn toàn, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất nước nhà.
http://www.mattran.org.vn/home/gioithieumt/mtdttt9.htm

Những việc làm của quan thày Mỹ và bè lũ tay sai đây:
"Đặt chân đến Việt Nam vào tháng 6.1954, Landsdale đã gây ra một bầu không khí chống cộng dữ dội bằng cách tung ra nhiều tin đồn thất thiệt rằng Hồng Quân Trung Quốc đã đốt cháy nhiều xóm làng người Việt. Ông ta cũng thuê các thầy bói người địa phương để họ phán với khách hàng rằng ông Hồ Chí Minh chỉ có thể mang lại chết chóc và điêu tàn cho đất nước" - "Landsdale thậm chí còn phịa ra những tài liệu Việt Minh giả để khủng bố dân chúng" ("Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm Và J.F.Kennedy. Tác giả: Bradley S. O''Leary & Edward Lee)

Tức là ở đây, chính người dân miền Nam đã đứng lên nổi dậy, đấu tranh chống lại quân Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai mà đầu tiên là Ngô Đình Diệm. Việc thành lập mặt trân dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là một bước tiến của phong trào đấu tranh chống xâm lược. Không có cái gì gọi là chiến tranh ý thức hệ hay là gì khác ngoài "chiến tranh chống xâm lược"!

rongxanh:
Tôi cảnh báo nick seaknight lần thứ 2: Yêu cầu không làm loãng chủ đề.

teppi:
Trích dẫn từ: seaknight trong 31 Tháng Bảy, 2010, 08:31:17 AM

Do vấn đề Lí dó Mỹ không xâm lược các nước DNA khác của tôi bị Mod khóa, nên tôi đưa nội dung vào đây. Mong được mọi người cùng lí giải.

Thứ nhất: Do lịch sử ngẫu nhiên chọn lựa, các nước DNA khác may mắn thoát khỏi họa bị Mỹ xâm lược

Thứ hai: Tài nguyên & vị trí của Đông Dương hấp dẫn nước Mỹ hơn các quốc gia khác

Thư ba: Thỏa thuận ngầm giữa các cường quốc phân chia ảnh hưởng thời kỳ "giải dân". (có bạn nói vì Đông Dương là thuộc địa của Pháp)

Thứ năm: Các chính phủ DNA đều do Mỹ dựng lên và đi theo quỹ đạo Mỹ.

Thứ sáu: Phong trào CS ở các nước DNA chưa lên cao hoặc chưa hình thành. Không có mâu thuẫn về ý thức hệ

Thứ bẩy......

Tôi sẽ đưa thêm một số cuộc can thiệp khác của Mỹ vào các quốc gia khác trong thời kỳ này dưới lăng kính nào đó đều có hơi hướng ý thức hệ, mâu thuẫn giữa TB và CNXH, CNCS.


Lòng vòng từ Việt Nam, nâng tầm lên Đông Dương, bây giờ là lên Đông Nam Á để chứng minh yếu tố ý thức hệ? Sau chiến tranh Thế giới thứ hai thì khối chống Phát xít quay ra đối đầu nhau giữa một bên là Liên Xô và Mỹ với đồng minh, tay sai dẫn đến Chiến tranh lạnh; giữa phong trào đấu tranh giải phóng giành độc lập dân tộc và muốn duy trì chế độ thực dân đô hộ - hình như đây là cái cớ khá hay để nhiều chuyên da sau này khi phán xét lại lịch sử vin vào đó mà trình bày nguyên nhân ý thức hệ mà có tình lờ đi vấn đề đầu tiên của mọi cuộc đấu tranh ở các quốc gia đang bị chiếm đóng bởi nước ngoài là "đấu tranh giành độc lập" hoặc "đấu tranh giải phóng dân tộc" và "đấu tranh chống xâm lược" thì phải. Việc đấu tranh, đương nhiên phải có Đảng phái hoặc một nhóm - là đại diện cho một giai cấp nào đó; nhưng khi Đảng phải hoặc giai cấp đó đã tập hợp được quanh mình các lực lượng yêu nước để đấu tranh (Việt Minh) thì vấn đề giap cấp ở đây không tồn tại nữa mà đã trở thành vấn đề của dân tộc và trùng hợp với ba khái niệm đã được tô đỏ.

Về Đông Nam Á thì đây:
Những điểm mới trong phong trào đấu tranh Giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ năm 1945:

Ở Inđônêxia, ngay sau khi Nhật đầu hàng, ngày 17-8-1945, đại diện các đảng phái và đoàn thể yêu nước đã soạn thảo và kí vào Tuyên ngôn độc lập. Trước cuộc mít tinh của đông đảo quần chúng ở thủ đô Giacácta, Xucácnô đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập nước Cộng hoà Inđônêxia. Ngày 4-9-1945, chính phủ Inđônêxia được thành lập, đứng đầu là Xucácnô. Hiến pháp mới của Inđônêxia được thông qua, mở ra thời kì mới trong lịch sử Inđônêxia.

Ở Lào, sau khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh ngày 23-8-1945, nhân dân Lào đã nổi dậy thành lập chính quyền cách mạng ở nhiều nơi.

Ngày 12-l0-1945, nhân dân thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa giành chính quyền, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và trịnh trọng tuyên bố trước thế giới nền độc lập của Lào.

Tuy nhiên, để bảo vệ nền độc lập dân tộc, nhân dân các nước Việt Nam, Lào, Inđônêxia còn phải trải qua cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ chống chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong nhiều năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ở các nước khác, các lực lượng yêu nước và quân đội vũ trang đã đấu tranh anh dũng chống phát xít Nhật, giải phóng phần lớn đất đai trong nước. Tuy vậy, thời cơ giành độc lập ở các nước này đã bị bỏ lỡ, quân Mĩ trở lại Philippin, quân Anh trở lại Miến Điện, Mã Lai, Xingapo và Brunây. Đến đây đã khép lại thời kì đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á và mở ra một thời kì mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này.
http://dienchau2.org/archive/index.php/t-555.html

Vài nét khái quát về các nước Đông Nam Á sau năm 1945:

"Xem xét sự phát triển của các nước Đông Nam Á người ta có thể thấy khu vực này có những nét riêng, dường như là trái ngược, trong sự phát triển chung của thế giới. Trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đã trở thành một trào lưu thống nhất, các nước đang phát triển đoàn kết chặt chẽ với nhau về mục tiêu chung. Tuy nhiên, ở Đông Nam Á lúc bấy giờ bị phân hoá thành hai nhóm nước đối địch nhau. Trong cuộc chiến tranh Đông Dương người ta còn thấy cả quân lính một số nước trong khu vực tham gia vào đạo quân xâm lược Mĩ, chống phá cách mạng  Đông Dương. Khi “chiến tranh lạnh” tan rã, ở nhiều nơi trên thế giới đã diễn ra những xáo trộn, biến động to lớn bởi sự bùng nổ của vấn đề dân tộc, sắc tộc và xu hướng li khai. ở Đông Nam Á tình hình có vẻ như ngược lại. Những tác động từ bên ngoài đã không gây ra một sự đảo lộn nào về chính trị trong khu vực, công cuộc đổi mới của Việt Nam  được tiến hành thận trọng và có kết quả, ngay cả vấn đề Campuchia được xem là  tiêu điểm số 1 của quốc tế lúc bấy giờ, cũng diễn ra trong hoà bình, ổn định. Trên bình diện toàn khu vực, quá trình hoà nhập giữa các dân tộc diễn ra mạnh mẽ. Sự kiện tháng 1 - 1992, khi Việt Nam và Lào tham gia Hiệp ước Bali, trở thành quan sát viên của ASEAN đã mở đầu cho quá trình đi đến sự hoà hợp giữa hai nhóm nước trong khu vực, tiến tới xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực thống nhất, ổn định và phát triển. "
http://user.hnue.edu.vn/index.php?page=news&uid=118&news_id=313

Mà ngắn gọn là DNA sau chiến tranh thế giới thứ hai trên thực tế vẫn là thuộc địa của các nước đồng minh với Mỹ hết "Thực dân Pháp trở lại Đông Dương, Hà Lan trở lại Inđônêxia, Mĩ trở lại Philippin, Anh trở lại Miến Điện, Malaixia." (http://user.hnue.edu.vn/index.php?page=news&uid=118&news_id=313) - thế thì Mỹ khi đó lấy cớ gì để "xâm lược"?
Riêng trường hợp ở Việt Nam khi cái Quốc gia Việt Nam do Pháp dựng lên mà trong Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 được tham gia nhưng không được quyền lên tiếng (chính xác là có phản ứng nhưng bị bác bỏ) nếu như Mỹ không chơi đểu, hất cẳng Pháp ra để đóng vai trò quan thày, tìm mọi cách hà hơi tiếp sức, viện đủ mọi lý do để xúi dục Diệm có những hành vi phá hoại Hiệp thương Tổng tuyển cử thống nhất - can thiệp thô bạo vào công việc của một nước có chủ quyền và Hiệp định được Quốc tế công nhận rồi dồn dân, lập ấp chiến lược, lê máy chém theo luật 10/59 khắp miền Nam, sau đó can thiệp trực tiếp bằng quân sự - đưa quân vào Việt Nam tham chiến trực tiếp, bắn giết người Việt Nam. Sau khi bị chính người dân Mỹ phản đối, dư luận thế giới lên án thì tìm cách rút đi nhưng vẫn dùng mọi thủ đoạn để duy trì đám bù nhìn để còn giật dây, âm mưu chia cắt Việt Nam lâu dài. Như thế không gọi là xâm lược thì là cái gì?
Quanh đi quẩn lại vẫn là trò chứng minh cái trống hoặc thùng phuy nó rỗng ở bên trong nên khi phát ra tiếng nó kêu rất to, làm cho người khác chú ý hoặc báo hiệu một điều gì đó rồi sau đó "thi xong xuôi tất cả lại về".

P/s: bất cứ chuyện gì các bác có khúc mắc hay không đồng tình với em thì các bác cứ viết thẳng lên đây nhé, đừng gửi PM.
bài này của em trích lại bài bị xóa; nhờ các anh, các chú quản trị xử lý hộ ạ!

seaknight:
Trích dẫn từ: rongxanh trong 31 Tháng Bảy, 2010, 10:32:54 AM

Tôi cảnh báo nick seaknight lần thứ 2: Yêu cầu không làm loãng chủ đề.Bạn Rồng xanh đã khóa chủ để kia của tôi, vậy tôi nên đưa vào nội dung nào

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page